நிறுவன தகுதி

小筑幽栖
ஜாங் மிங்சிங் காலி அறை (3.5 டைனிங் பார்) 01
Zhang Mingfenxing காலி அறை ஸ்ப்ரே குளிரூட்டும் சாதனம் 01
ஜாங் மிங்ஃபென் ஸ்மார்ட் லாக் 01
ஜாங் மிங்ஃபென் வெளிப்புற கூடாரம் (வண்டு) 01
ஜாங் மிங்ஃபென் ஸ்டார் வெற்று தளம் 01
பக்க நெகிழ் கதவு 01 உடன் ஜாங் மிங்
ஜாங் மிங் ஒரு வகையான நட்சத்திர காலியிடத்தை பிரிக்கிறார் 01
கௌரவச் சான்றிதழ் (1)
கௌரவச் சான்றிதழ் (2)
கௌரவச் சான்றிதழ் (3)
மரியாதை சான்றிதழ்
CE சான்றிதழ்